Nytt och gammalt från BUN 19 mars 2012

Barn och Ungdomsnämndens sammanträde blev som väntat långt, segt och irriterande. Vissa punkter var väl okey men flera av dem var det inte. Ordförande var förkyld och antagligen på dåligt humör för det gick ut över mig och Stefan Kärvling. Han fick inte prata till punkt när det var hans tur att tala och jag fick inte ha vilka åsikter jag ville i mitt yrkande (som inte heller fick vara ett yrkande enligt ordförande) och inte skriva vad jag ville i min protokollsanteckning som det fick bli istället. Det jag vände mig emot var texten i den långa verksamhetsberättelsen som berättade om de ”förväntade” resultat i medborgardialogen med större, färre och mer strategiskt placerade skolor och förskolor! Se sid 2 och sid 9 nedan. Jag ville att dessa rader skulle tas bort ur verksamhetsberättelsen då jag anser dem vara felaktiga och odemokratiska. Om det är det resultatet man hoppas på så har men ju föregripigt medborgardialogen igen! läs nedersta stycket:

20120321-000032.jpg
Läs nedersta stycket:

20120321-000534.jpg

Jag fick mycket kommentarer om att jag inte skulle ge mig på tjänstemännens dokument och att det fick inte vi peta och ändra i. Jag undrade om detta verkligen var rätt?! Lena hävdade att så var fallet. Varför ska då vi politiker läsa igenom det och godkänna det??? Om vi ändå inte har något att säga till om så känns det väldigt onödigt att sitta där på möte från kl 13:00 till 20:00, vilket jag också sa!

Till slut fick jag lov att lämna mina synpunkter som en protokollsanteckning om jag strök ordet odemokratisk…vilket jag då gjorde.

Herrarna från Samällsbyggnad var på besök idag för att klargöra vissa saker om hyror men jag vet inte om det blev så mycket bättre? Det vi fick reda på att när de anger årshyra så menar de en sak och när BUN pratar årshyra menar de en annan sak…

Fortsättning följer nu måste jag sova….

Framtidens skola?

Ja nu har medborgardialogen börjat rullas ut i kyrkor och aulor i Vänersborgs kommun. Hur har tongångarna gått hittills? Ja inte har det varit applåder till förslagen precis om nu någon trodde det? Det som skrämmer mig mest är hur alternativen presenteras och varför det är så enkelspåriga alternativ? Alla utom EN om jag inte minns fel som svarade på dialogens första fas tog upp vikten av att landsbygdsskolor i någon form finns kvar. ÄNDÅ så fanns inget av det med i alternativen. Är det då så konstigt att vanligt folk tvivlar på att tjänstemän och politiker inte lyssnar på vad man har att säga? Det tycker inte jag!

Jag lyssnar! Igår lyssnade jag på alla de invånare som begetts till Birger Sjöbergs Gymnastiet för att ta del av informationen. Tyvärr leddes mötet av en person som uppenbarligen inte var van vid att vara moderator. Idag har jag följt diskussionerna på Facebook. Det står många kloka ord där även dikter! Här är några citat från olika personer:

Har just läst igenom infon och enkäten. Intressant att de säger sig vara öppna för alla förslag när det inte finns något kryssalternativ som låter småskolorna vara kvar!!!

Det skulle vara roligt o leka med tanken om hur hade våran byggd hade set ut om vi hade varit kvar i en egen kommun. Jag tror mycket bättre för som det känns nu så ska alla bo inne i ”stora staden”. Jag säger bara HEJA BRÅLANDAandan.

På SKL står det under Medborgardialog / Medborgardialogverkty följande avsnitt. ”Inflytande – Delaktighet Medborgarna ges möjlighet att delta under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut”.  

Beklagligt nog kan man hålla med om att inte alla barn i kommunen besitter den kunskapsnivå som eftersträvas och än värre, upplever psykisk ohälsa. I flertal forskningsrapporter visar man på skolan och den pedagogiska miljöns betydelse för att motverka och förebygga barns psykiska ohälsa. När jag kommer till Mulltorps skola, så möter jag ett klimat som präglas av värme, äkthet och empati, från både barn, personal och föräldrar. I en sådan miljö bör alla barn och ungdomar få vistas i. Jag ser också barn som är kreativa, aktiva och som har ett gott självförtroende, som belyses i Lgr11. Lena Eckerbom Wendel, är tanken alltså att man ska eliminera den befintliga miljö som har en positiv påverkan på barns hälsa? Det är för mig helt obegripligt och tanken av att det ska sitta ett hänglås på Mulltorps ytterdörr ger mig en misstro gentemot de som ska fungera som styrande i vår kommun. Ta chansen och verkligen lyssna på de som vill bevara Mulltorps skola!

och slutligen en dikt…

PROTEST MOT DE SMÅ SKOLORNAS NERLÄGGNING ! Snälla söta lilla Lena Du kan väl ändå inte mena Att du de små skolorna i kommunen skall lägga ner. … Det hoppas jag aldrig sker. En gång på förra århundradet, på nittonhundratalet. Då hade den kommun jag då bodde i, gjort det dumma valet Vår lilla skola skulle läggas ner. Hela vår bygd började kämpa För att denna dumhet bekämpa. Och fortfarande finns skolan kvar I Hålta vid Marstrandsvägen ligger den så rar. Vi fick så småningom både förskola och gympasal. Jag kan knappt tro att det är sant Att du 2012 kommit på samma variant. På små skolor det mindre skadegörelse sker Och föräldrarna är nära och engagerar sig mer. Alla känner alla, det är ju jättebra Det är så vi ska ha det för att det skall bli bra. Våra barn skall inte köras hit och dit Dom är värdefulla ingen skit. Nej, skärp dej och lägg ner ditt jobb på något som är bra Föräldrar ni ska inte ge er. Tala om hur det ska va. Låt inte någon oförståndig politiker slå på er ner Kämpa vad tygen håller ,  jag håller på er!
Minns ni vad vi politiker sa före valet 2010? Om inte så titta här!
(S) Marie Dahlin, ordförande, Vänersborg. – Mycket viktig. Så länge föräldrar vill ha sina barn i landsbygdsskolor ska de finnas kvar.
Detta kan ju inte Joakim Sjöling gå emot väl?!

(V)Lutz Rininsland, kassör, Vänersborg. – Skolor är viktiga för landsbygden, men skolorna är i första hand till för barnen. Det måste vara pedagogiskt motiverat att ha kvar småskolorna. Vi vill stödja föreningsliv och andra aktiviteter, till exempel med en konstgräsplan i Brålanda.

Ett ganska vanligt politiskt svar som egentligen inte tar ställning till frågan. Hoppas att Stefan Kärvling och Magnus Bäckström är lite modigare i denna fråga! Men jag tolkar svaret som att (V) är för småskolor om de ej bär sig opedagogiskt åt 😉

(FP) Lars Blomgren, gruppledare, Vänersborg. – Det är klart att vi ska ha skolor även på landsbygden! Skolorna ska i första hand bedriva god undervisning. Då får vi ordna undervisning utefter elevernas antal så att undervisningen på landsbygden håller god kvalitet.

Detta är ett solklart löfte från (Fp) att landsbygdsskolorna ska vara kvar! Kerstin Andersson hoppas att du förankrar detta i BUN ordentligt!

(MP) Marika Isetorp, förstanamn, Vänersborg. – Det kan vara en trygghet för de små barnen att gå i en mindre skola som ligger närmare hemmet. Att landsbygden får behållas levande med till exempel en skola är väsentligt. Miljöpartiet kommer generellt att satsa mer resurser till grundskolan. Elevunderlaget måste dock vara tillräckligt.

 också ett solklart löfte från (MP) som jag tror de kommer att leva upp till i BUN!

(KD) Andréas Vänerlöv, gruppledare, Vänersborg. – Skolan är viktig för landsbygden, men till vilket pris? Vågar vi riskera skolgången för barnen på landsbygden? Frågan måste lyftas till kommunledningen som har ansvaret för att levandehålla landsbygden. Finns det landsbygdspengar till skolan? Vi välkomnar en sund debatt om våra landsbygdsskolor!

Herrarna i (KD) vet man inte var man har riktigt. Var är de i den sunda debatten som de sa före valet? Jag hör ingenting?? Hör ni? Hoppas nu bara att Orvar Karlsson lyssnar på infomötena och tar till sig vad föräldrarna säger på landsbygden.

(M) Gunnar Lidell, förstanamn, Vänersborg. – God kvalitet på kommunens skolor är lika viktigt för landsbygd som för tätort. Så länge skolor är ”ekonomiskt, pedagogiskt och socialt” försvarbara ska de vara kvar. Under denna mandatperiod har förändringar skett ( Sundals-Ryr och Väne-Ryr) efter samråd med föräldrar och barn.

 Jadu det var ju också ett av de mera slingrande politiksa svaren. Jag hoppas och tror att (M) står för valfrihet för de brukar de göra i alla andra möjliga och omöjliga frågor så varför ska denna vara annorlunda. Då kan man ju inte bara hänvisa till STORA kommunala skolor, eller? Det måste ju finnas valfrihet för dem som vill gå i lite mindre mer naturnära skolor också? Eller vad tror ni ordförande i BUN (M) Lena Eckerbom Wendel skulle säga i frågan? Det finns ju många i nämnden som tillhör (M). En av dem bor i Västra Tunhem och heter Tommy Christensson (M). Han har skrivit på ett upprop för att Mulltorp ska finnas kvar när föräldrarföreningen gick runt och samlade in namnunderskrifter, hoppas att han inte glömmer det. Tyvärr deltog han inte i debatten i Västra Tunhem på hemmaplan när föräldrarföreningen i Mulltorp bjöd in samtliga partier till dialog. Det gjorde för övrigt inga andra Moderater, Folkpartister eller Kristdemokrater heller….

(VFP) Morgan Larsson, ordförande, Vänersborg. – För oss är en levande landsbygd viktig, i det ingår landsbygdsskolorna helt klart. Vi är positiva till småskalighet och vi tror att dessa skolor ger trygghet för speciellt de yngre eleverna. I sammanhanget måste det finnas elevunderlag så att det går att driva skolorna, det är en avvägning.

Välfärdspartiet gav ett tydligt svar och det är jag övertygad om att Bengt Rydholm (Vfp) kommer att följa!

(SD) Kurt Karlsson, kommunansvarig, Vänersborg. – Skolan är viktig för landsbygden, men landsbygden är också viktig för skolan. Barns utveckling och kunskapsinhämtning sker bäst i en harmonisk miljö nära naturen. Stora skolor, långa skolresor i en stadsmiljö skapar frustration.

SD har ju ingen representant i BUN så vi får avvakta och se i fullmäktige hur de röstar, men de har ju tagit sig an en bra ton i denna fråga före valet iallafall!

(C) Marianne Karlsson, ordförande, Vänersborg. – Livsviktig för en levande landsbygd. I många bygder är skolan den enda kommunala service som finns kvar. En förutsättning är dock att föräldrarna väljer skolan i sitt upptagningsområde, för att möjliggöra landsbygdsskolornas överlevnad. C kommer även fortsättningsvis att kämpa för landsbygdsskolorna!

Sist men inte minst! Centerpartiet kämpar GIVETVIS på barrikaderna för att föräldrarna vet bäst i vilken skola deras barn ska gå! Bor man på landsbygden ska man ha rätt till kommunal service och pedagogisk undervisning också precis som man ska ha i hela kommunen!

LÅT HELA KOMMUNEN LEVA!!

Nu orkar ni nog inte läsa mer…men här är en suverän artikel som härrör till en ganska svårläst forskning men med ett resultat som jag tror på fast och fullt:

I en häpnadsväckande ny intressant studie som borde bli politiskt sprängstoff, visar forskarna Peter Fredriksson, Björn Öckert och Hessel Oosterbeek att klasstorlek spelar stor roll. Studien visar att mindre klasser leder till bättre provresultat, högre sannolikhet att fortsätta studera och högre framtida inkomst. Effekten är så stor att det är rimligt att anta är att om inkomsteffekten kan anses bli mer eller mindre permanent blir den samhällsekonomiska vinsten större än kostnaden för att minska klasserna.

 Sov gott där ute oavsett var ni bor! Glöm inte att vi politiker (iallafall vissa av oss) kommer att lyssna på er även om ni ej bor i stan eller är en stor grupp!

Medborgar…dialog?! Nu finns den till beskådan!

Idag nådde den ”hysch-hysch belagda” strukurella översynen medborgarnas ögon för första gången! LÄS HÄR och jag kan bara gissa vad folk tycker och tänker… Vi politiker har tydligen blivit tillsagda att ej föra en debatt under denna informationsvecka vilket låter underligt för mig i ett demokratiskt land men jag antar att man menar att alla ska få ta till sig informationen på dessa ”medborgardialoger” först och sedan skicka in sina synpunkter i slutet av enkäten. Sedan ska vi kanske eventuellt få yttra oss i nämnden i maj som politiker. Ja jag är skeptiskt till hur detta har rullats ut…men jag  förstår nu varför man har gjort så här…och det är INTE för att medborgarna egentligen ska få mer att säga till om utan något helt annat som jag kanske skriver mer om en annan dag….

Jag uppskattar iallfall att många Vänersborgare nu har vaknat till liv och börjat skriva insändare och annat i tidningen om hur de känner osv. Mer sådant!

Jag anser att Vänersborg är en landsbygdskommun till största del och då ska det även finnas skolor på landsbygden. Folk där betalar lika mycket skatt som de som bor i centrum!

Vi ses kanske i kväll på Birger Sjöberg gymnasiet aula, Idrottsgatan 3 kl 18.00?!

Fest…

Tänk vad olika folk blir på fester…Endel blir som zombier andra som överförfriskade ungdomar. Några ilskna och andra är livrädda för publicitet för att dom där hemma ska veta och andra blir bara glada och trevliga!! Vilken kategori tillhör du?

Demokrati? För vem?

Jag sitter ju som ni säkert vet i Barn och Ungdomsnämnden i Vänersborgs kommun. Just nu är vi inne i en intensiv fas med medborgardialog och strukturell utredning om skolor och förskolors organisation i kommunen. Detta har vållat en hel del diskussion ute i skolor och hos föräldrar för att inte nämna hos oss förtroendevalda politiker!!

Detta kan ni läsa om på kommunens hemsida:

Medborgargardialogen på turné

En tidning till alla hushåll och en informationsturné till våra olika kommundelar. Det är nästa steg i medborgardialogen kring framtidens förskola och skola i Vänersborg.
Under hösten var det många medborgare som engagerade sig och gav synpunkter och förslag på vad som bör tas hänsyn till då förslag om framtidens förskolor och skolor utarbetas. Utifrån detta tar politiker och tjänstemän inom barn- och ungdomsförvaltningen fram olika alternativ för hur vi ska få bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar. Alternativen presenteras i en tidning som delas ut till alla hushåll i kommunen den 8 februari. I tidningen och på kommunens hemsida finns en enkät där man kan tycka till. För att räta ut eventuella frågetecken håller vi offentliga informationsmöten enligt följande:

  • 7/2 Birger Sjöberg gymnasiet aula, Idrottsgatan 3 kl 18.00
  • 8/2 Frändefors kyrka kl 18.00
  • 9/2 Blåsutkyrkan kl 18.00
  • 13/2 Granåsskolan kl 18.00
  • 14/2 Torpaskolan kl 18.00
  • 15/2 Mariedalskolan kl 18.00

Den 4 april kl 18 presenterar vi enkätsvaren och en analys i kommunhusets sessionssal. Och den 14 maj tar politikerna i barn- och ungdomsnämnden beslut i frågan.

Nu är det ju så här att vi ledamöter har inte fått ta del av den information som tjänstemännen ska visa på dessa möten ännu och det tycker jag är väldigt fel! Jag misstänkte att det skulle bli så här så därför skrev jag till BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) före mötet och ställde ett antal frågor om just detta ärende.
Se uttdrag ur BUN:s protokoll den 23 januari:

hid 2012.84 dnr 2009/88

Till dagens sammanträde har Annalena Levin (C) inlämnat skriftlig fråga till ordförande,

vilken ordförande avser besvara under ordförandes information, §9, se även §7.

§7

Strukturell översyn

Barn- och ungdomsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av

barn- och ungdomsnämndens utbudspunkter, avseende förskole- och grundskolor.

Vid nämndsammanträdet 111017 §98, beslutade barn- och ungdomsnämnden att anta ett

projektdirektiv avseende Strukturell översyn; medborgardialog.

Enligt projektdirektivet skall ”styrgruppen rapportera status inklusive eventuella

förändringar eller avvikelser vid åtminstone varje barn och ungdomsnämnds

sammanträde”.

Ordförande samt utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh redogjorde för aktuell

information i ärendet, informerade om hur arbetet förhåller sig gentemot

projektdirektivet.

Barn- och ungdomsnämnden kommer under vecka fem ges möjlighet till ett extra

informationsmöte angående Strukturell översyn; medborgardialog.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Ordförande beviljar följande protokollsanteckning från Annalena Levin (C):

Jag reserverar mig mot att underlaget ej är klart till dagens BUN och kunde informeras.

§9

dnr 2009/88

– Angående inkommen fråga från Annalena Levin (C), svarar ordförande att angående

Strukturell översyn; medborgardialog, så genomförs ett särskilt informationsmöte för

barn- och ungdomsnämnden under vecka fem.

Med anledning av att detta informationsmöte tillkom med kort varsel så har jag tyvärr inte möjlighet att delta och heller inte min partikamrat Marianne Karlsson (C) då vi är upptagna med andra åtaganden. Eftersom jag är en ansvarsfull och intresserad politiker så skrev jag direkt till nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och sekreterare Camilla Saxberg om det fanns möjlighet att delta i mötet via dator eller telefon.

Hej! Jag är inte i hemma då men undrar om jag kan få vara med via datorn och telefon? Det är ju bara ett infoärende? För Marianne är också borta på kurs då. Med vänlig hälsning, Annalena
Marianne skrev en liknande fråga:
Hej!
Jag har ej möjlighet att deltaga på detta möte då jag är bortrest.
Kan jag ta del av informationen via mejl efter mötet eller få den hemskickad så jag har den på måndag 6/2.
Har ej möjlighet att delta via telefon.
Svaret vi fick:
Hej Annalena och Marianne!
Ni har ställt frågor angående deltagande via dator och / eller telefon vid informationsmötet om Strukturell översyn; medborgardialog den 3 februari. Jag har stämt av frågeställningarna med vår ordförande samt med kanslichef.
All information som ges på mötet är under stängda dörrar, ingen information är offentlig förrän materialet presenteras den 7 februari. Då ej tillförlitlig och säker uppkoppling kan garanteras, kan Ni tyvärr inte erbjudas möjligheten att deltaga via dator och/ eller telefon.
Om det skulle delas ut något material under mötet, så kommer detta återigen att samlas in vid mötets slut, därav kan jag ej heller per mail sända ut något material till Er.
Med vänliga hälsningar
Camilla Saxberg
Det känns väldigt konstigt…
Jag svarade så här:
Hej!
Mycket tråkigt, men anser ni inte att ni kan lita på att jag och Marianne håller detta konfidentiellt så är det ju så. Då vet vi det.
I mitt arbete på Saab och inom GM hade vi ofta konfidentiella möten på detta vis både via telefon och dator, så visst går det, men vi får ju se material tids nog, tack för svaret.
mvh Annalena

ju mer jag tänker på det så tycker jag det är fel. Jag kan ju ta del av informationen och lyssna på informationen, jag kan bara inte befinna mig just där just då.

Vad är det som är så hemligt? Eller är det inte ens klart på fredagen? Ja ja det lär vi ju alla snart bli varse! Jag gissar att presidiet eller förvaltningen ska hålla i en stor presskonferance att nu är materialet klart och skall ut på turné och då tror de att vi kontaktar tidningarna innan och tar udden av en pressrelease eller något sådant befängt. Eller vad ska jag tro? Vad tror du? Nu lämnar de ju upp för en hel del gissningar istället och det tror jag inte är bättre!
Läs även Vänsterpartisten Stefan Kärvlings blogg om detta, då jag skickade infon till honom och bad honom hålla mig uppdaterad muntligt efter mötet istället! Kanske blir det även en blogg från hans sida?? Skulle gissa det!
Nog om denna dokusåpa!
Nu laddar jag för en ny vecka med intervjuer och nätverkande med gamla och nya arbetskamráter! På återseende!

Att vara arbetssökande!

Ojojoj att vara arbetssökande är ingen dans på rosor om nu någon trodde det och jag är inte ens A-kasseberättigad ännu!
Först så är det ju besök på arbetsförmedling och inskrivning och allt det där. Sedan är det information om än det ena än det andra. Gör si och gör så men gör absolut inte detta och glöm för Guds skull inte den blanketten och läs på den hemsidan för ny uppdateringar osv osv anmäl dig dit och avanmäl detta och så håller det på! Utöver detta så kommer ju själva jobbsökandet då! Jag började med att skriva en CV för det hade jag ingen och hitta en bild på mig själv ( det var inte helt enkelt när man oftast står bakom kameran själv) och sedan skulle jag lägga upp min profil på AF’s hemsida, LinkedIn mm jag i min enfald trodde ju att det bara var att ladda upp sin CV och spara så var det klart! Men icke sa Nicke det skulle ju skrivas rad för rad i egna databaser och fält på varje jobbsöksida!!! och det är inte EN sida nu för tiden det finns oändligt många sajter som förmedlar jobb! Monster, jobbsafari och allt vad de heter! Puh efter några sena nätter hade jag petat in mina uppgifter på några sidor och gick på jobbmässan i Trollhättan. Det var ju en bra tillställning men alldeles för överbefolkat med jobbsökande tyvärr i de lokalerna. Dagen efter att allt detta var gjort började telefonen ringa … Vi vill ha dig på intervju i Göteborg i morgon, går det bra? Jaha självklart tackar man ja till det och iväg till Göteborg bar det med GPS en i högsta hugg. Sedan fortsatte det att ringa och nu är femte besöket inbokat i Göteborg! Ja ja vi får väl se vart åt det barkar…men i morgon ska jag iallafall träffa mina arbetskamrater och luncha samt gå på uppstartsmöte för det nya företaget LeanNova som bl.a. mina chefer har startat upp. Det låter spännande också och så ligger det ju i Trollhättan! Ja vi får se hur det går men just nu är det fullt upp iallafall. Inte lata dagar med promenader i solskenet som jag hade fantiserat 😉 nu ska jag spela lite Wordfeud innan ögon slår ihop för något annat orkar jag inte! P.S missa inte att läsa Barn och Ungdomsnämndens protokoll som nu ligger ute! Jag fick med en protokollsanteckning som visar mitt missnöje och så blir det en extra dragning för nämnden innan de allmänna mötena. D.S Klicka här!

En blandad dag med BUN 23 jan 2012

Startade dagen med att åka ner till Göteborg för en jobb intervju. Det gorde mig ju inte direkt sugen på att börja pendla… men Götet var okey idag och så fick jag köpt mig några mer elefanter också från några trevliga damer jag mailat med i några månader 🙂

Sedan blev det till att köra E6:an upp i min fina Saab till Vänersborg för att delta på Barn och Ungdomsnämndens möte. Först började mötet med att vi fick en 2h lång föredragning av kommunenes kulturverksamhet. Det var teater, sång, dans https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150504796177911&set=a.10150247460717911.339654.595862910&type=1&theater och föredragande. Ett roligt sätt att framföra det på. Efter det var det dags för nämndssammanträde i konsthallen.

Vi gav extar pengar till fritidsgårdarna Sörgården i Brålanda och Lyktan i Vargön. Diskuterade detaljplanen kvarteret Astern där man tydligen inte var överens mellan styrande politik och tjänstemän om det skulle användas till att bygga bostäder för 300 personer eller om det var ör affärer och industri? Därför var vi tvungna att lägga till ett yttrande om att detta måste förtydligas om vi skall kunna planera för skolor och förskolor i framtiden.

För bokslutet 2011 blev det en hel del diskussioner om texten. Jag och Marianne i Centerpartiet och några till retade sig på denna formulering: Då grundskolans organisation inte har anpassats till förändringar i elevunderlaget finns ett stort antal små skolor och svårigheter för dem att möta skollagens krav. Vadå svårt att möta skollagens krav undrade vi?? De små skolorna har ju verkligen visat upp ett bra studieresultat. Sven-Eric Sjöberg menade då att de hade syftat på att skolverket säger att skolor måste vara minst 50 elever enligt den nya skolllagen. Det är helt fel vilket också påpekades. Jag bad att få läsa det stycket i skollagen som beskriver detta, men då sa han att det står inte skrivet någonstans utan det är skolverket som inte har godkänt någon friskola med mindre antal barn än 50 elever och att det då blir en praxis…! Det är ju inte alls vad som sades först och absolut inte det som står i texten. Sedan lite längre in i texten så står det Målet är att öka måluppfyllelsen hos eleverna och därmed få alla elever godkända i alla ämnen i årskurs 9. Ett led i detta är att omstrukturera och effektivisera verksamheten så att en större andel av resurserna kan användas i undervisningen. Vi har inte omstrukturerat något direkt under 2011, varför skriva med detta i ett bokslut? Detta är något förvaltningen ämnar göra framåt kanske?

Jag var beredd att att inte godkänna denna verksamhetsberättelse om den var skriven på det sättet. Pengarna är en annan sak, det är ju förhoppningsvis svart på vitt vad som skedde under 2011. Nämnden gick faktiskt plus 0,5 milj…

Då hade Lena diskuterat lite med Kent Javett under ajouneringen och då blev det Kenst uppgift att göra redaktionella justeringar så att dessa texter blev tillrättade. Jag var lite skeptisk till det då det inte skrevs ner någonstans hur det skulle ändras och vi viste inte vad det kommer stå i det som Kent justerar…men han frågade om jag inte litade på honom…och då kända jag mig inklämd i ett hörn att svara att jo jag litar på att du tar bort detta som är felaktigt. Då tillade Stefan Kärvling den erfarne Vänsterpartisten i gänget att om han inte justerade detta rätt så kommer vi aldrig att lita på honom någon mer gång och sedan klubbades den igenom 🙂

Sedan kom vi till den heta potatisen…Strukturell Översyn….

Sven-Eric Sjöberg drog fram en powerpoint med alla datum i projektdirektivet som man inte lyckats hålla och de poster/uppgifter som man har strukigt och de kostnader som man har dragit över budget… Det var ju inte så upplyftande. Det blev ingen informationsfilm, det blev så sen pressläggning så man hinner knappt få ut tidningen innan första mötet med medborgarna och man drar preleminärt över budget med 40000kr. Jaha och vad skulle vi då säga om detta… Det blev en lång debatt om hur projektdirektivet var skrivet och vad vissa rader betydde (eller rättare sagt hur de tolkades av visssa) och tillbaka till huvudpunkten att vi i nämnden hade efter denna dragning inte en susning om vad förvaltningen kommer att presentera på medborgardialogerna!! Skrämmande tycker jag, även om nämnden varit med och beslutat om ett projektdirketiv. Hur ska vi bedöma om det som gjorts är bra eller dåligt, det enda vi vet är ju att det har blivit senare än planerat? Vi diskuterade massor om hur vi kunde reservera oss eller avslå, men hur röstar man emot att lägga informationen till handlingarna…? Blev väldigt konstigt! Lena fick iallfall kompromissat och lagt in en ny attsats att vi skall få se materialet före allmänheten men vi får ej tycka till om det eller ändra i det. Sedan framkom något som jag tycker låter helt fel: Styrgruppen som vi valt (Lena E Wendel (M), Orvar Carlsson (KD) och Joakim Sjöling (S) har heller inte lagt sig i hur förslagen ska se ut utan de var upp till tjänstemännen att bestämma! Varför har vi då valt dem att vara en styrgrupp? Orvar sa till och med att han ogillade en hel del i det som förvaltningen skrivit och skulle aldrig ställa sig bakom viss del av materialt (han har tydligen fått läsa….) men HUR kan vi då gå ut med detta materialet till Vänersborgarna? Det kanske inte är en enda politiker som gillar något av förslagen???

Nej som sagt jag är MYCKET skeptisk till detta men hoppas givetvis att de har tagit till sig av alla synpunkter som lämndaes in i början av medborgardialogen där folk från kommunens alla hörn beskrev vad viktigt det är med landsbygdskolorna vi har idag.

Men efter att ha hört Sven-Erics inlägg om hur mycket debatt det kommer bli på hemsidor, tidningar, fria ord och i media så antar jag att förslagen kommer luta åt småskolornas nedäggning. Det kommer att bli oerhört viktigt att skriva ned det förslag som Du tycker är det bästa för kommunen. Inte bara för en skola utan för alla enheter. Det som kommer komma ut är bara förslag och enligt Lena E Wendel så kanske det blir ett helt nytt förslag som klubbas igenom i maj på BUNs sammnträde om det kommer in från någon medborgare, facklig eller politiker eller som Orvar sa …det kanske inte blir något förslag som går igenom…? Ja ja! Vi får hålla utkik efter möten alltså på kommunens hemsida eller i TTELA och om ni hade tänkt att få kaffe på det mötet så glöm det…det strök projektgruppen eftesom tryckningen blivit dyrare 😦

Svar på mina frågor fick jag ju inderekt genom att jag såg vad de presenterade men jag fick också ett svar av Lena att det var ett taktiskt drag att inte visa något i nämnden för då skulle inte presskonferancen bli så intressant och media skulle få tag i materialet innan det var ute på infomöte (det kommer alltså bara var infomöte utav tjänstemän och ingen debatt med politiker på de såkallade medborgardialogerna):

Skriftlig fråga till BUNs ordförande inför sammanträdet 23/1 2012
Kommer styrgruppen för strukturella utredningen detta möte att visa upp och föredra underlaget som skall visas för allmänheten den 7 februari i medborgardialogen? Det står bara informera under punkten på dagordningen och det kan ju vara väldigt olika saker som vi har erfarit.
Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som “Arena” frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.
Om ni har tänkt att redovisa detta skriftligt och muntligt så är det bra, och då är min fråga hur jag gör i ett informationsärende om jag inte anser att styrgruppen har uppfyllt sitt uppdrag?
Om ni inte har tänkt att redovisa detta skriftligt, så är min fråga varför och hur vi före mötet med allmänheten ska kunna sätta oss in i förslagen och kunna svara på frågor?
Du får gärna svara mig på detta mail före mötet om du vill.
mvh Annalena Levin (c)

Nej nog om detta! Efter mötet som drog ut på tiden åkte jag försenad till scouterna där det planerades för fullt inför Sportlovshajker och Arubaresan bland mina duktiga scouter!

Sov gott! Ny dag och nya möjligheter i morgon!

Strukturell översyn av förskolor och skolor i Vänersborg

Idag är jag orolig vart Vänersborg är på väg. Jag sitter som ledamot i Barn och Ungdomsnämnden och har beslutat att bl.a. förvalningschefen ska få ett nytt uppdrag att ta fram ett bättre förankrat beslutsunderlag gällande Vänersborgs framtida skolor och förskolor. Till sin hjälp har han fått prejktanställa en konsult och har förvaltningen + presidierna i BUN (Barn och Ungdomsnämnden) och representanter ur presidiet från Samhällsbyggnadsnämnden till sin hjälp. Så långt allt väl, hoppas jag. Nu borde ju äntligen underlaget bli bra och väl förankrat. Problemet är bara att det skall strax ut till allmänheten i form av tidning, stormöten och filmer mm och jag som politiker förväntas ta emot synpunkter från väljare och medborgare men jag har inte fått se förslaget ännu och ännu mindre tycka till om det förstås. På måndag ska vi ha BUN sammanträde och då står det att jag (BUN) ska få information. Jag har skickat endel frågor till nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) om hur detta ska gå till:

Hej Lena,
Skriftlig fråga till BUNs ordförande inför sammanträdet 23/1 2012
Kommer styrgruppen för strukturella utredningen detta möte att visa upp och föredra underlaget som skall visas för allmänheten den 7 februari i medborgardialogen? Det står bara informera under punkten på dagordningen och det kan ju vara väldigt olika saker som vi har erfarit.
Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som “Arena” frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.
Om ni har tänkt att redovisa detta skriftligt och muntligt så är det bra, och då är min fråga hur jag gör i ett informationsärende om jag inte anser att styrgruppen har uppfyllt sitt uppdrag?
Om ni inte har tänkt att redovisa detta skriftligt, så är min fråga varför och hur vi före mötet med allmänheten ska kunna sätta oss in i förslagen och kunna svara på frågor?
Du får gärna svara mig på detta mail före mötet om du vill.
mvh Annalena Levin (c)
…men än så länge har jag ej fått svar. Det kommer nog på mötet! Jag kommer givetvis att rapportera till er hur detta ärende fortsätter sett ur min synvinkel. Nu är det dags att sova lite..har varit mycket med jobb och rekrytering det sista!
Godnatt från en Centerpartist som vill bevara samtliga landsbygdsskolor i kommunen och bygga ut i Blåsut/Öxnered!

Uppsagd men ej sysslolös!

Jaha då är man uppsagd från Saab. Känns konstigt…jag vill ju jobba där och jag vill att folk ska kunna köpa och köra Saabbilar även i framtiden! Har nu besökt arbetsförmedlingen, lagt upp min CV på lite sajter och sökt några jobb. Undrar fortfarande dock vad som händer på Saab hos konkursförvaltarna osv Det är inte mycket info man får. Vänta är ofta svaret på frågorna… Ja jag är inte sysslolös iallafall! Är man fritidspolitiker och föreningsmänniska finns HUR mycket som helst att göra! Nu ska jag tex göra ett årsbokslut för en förening! För att inte tala om alla sajter med jobb man kan besöka!

Hemma fredag och pepparkaksbak

Testar en blogg från mobilen också. Idag har vi bakat peparkaksdeg…och oj vad gott det är! Jag var tvungen att tejpa fast folien på burken sedan för att inte gå dit och nalla!!

20111217-010115.jpg
De större barnen for iväg på var sina övernattningar och jag och Eddie satte igång och diskade alla glas i huset 😉 Barn är kloka… Han sa så här: – Det är riktigt roligt att städa och diska när man verkligen har kommit igång mamma! Haha får nog försöka få igång oss lite oftare då! Sedan fyllde vi skåpet med glas igen men nu blev det en hel del över! Vill du köpa några glas av mig så passa på!

20111217-010857.jpg

20111217-010928.jpg
Som avslutning på dagen blev det King Kong lever! En romantisk fortsättning på King Kongs tragiska öde. Tänk att man kan bli berörd av vilka filmer som helst hur overkliga de än må vara…ja jag blir ju gråtfärdig av Disney så…

%d bloggare gillar detta: