Månadsarkiv: januari 2012

Demokrati? För vem?

Jag sitter ju som ni säkert vet i Barn och Ungdomsnämnden i Vänersborgs kommun. Just nu är vi inne i en intensiv fas med medborgardialog och strukturell utredning om skolor och förskolors organisation i kommunen. Detta har vållat en hel del diskussion ute i skolor och hos föräldrar för att inte nämna hos oss förtroendevalda politiker!!

Detta kan ni läsa om på kommunens hemsida:

Medborgargardialogen på turné

En tidning till alla hushåll och en informationsturné till våra olika kommundelar. Det är nästa steg i medborgardialogen kring framtidens förskola och skola i Vänersborg.
Under hösten var det många medborgare som engagerade sig och gav synpunkter och förslag på vad som bör tas hänsyn till då förslag om framtidens förskolor och skolor utarbetas. Utifrån detta tar politiker och tjänstemän inom barn- och ungdomsförvaltningen fram olika alternativ för hur vi ska få bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar. Alternativen presenteras i en tidning som delas ut till alla hushåll i kommunen den 8 februari. I tidningen och på kommunens hemsida finns en enkät där man kan tycka till. För att räta ut eventuella frågetecken håller vi offentliga informationsmöten enligt följande:

  • 7/2 Birger Sjöberg gymnasiet aula, Idrottsgatan 3 kl 18.00
  • 8/2 Frändefors kyrka kl 18.00
  • 9/2 Blåsutkyrkan kl 18.00
  • 13/2 Granåsskolan kl 18.00
  • 14/2 Torpaskolan kl 18.00
  • 15/2 Mariedalskolan kl 18.00

Den 4 april kl 18 presenterar vi enkätsvaren och en analys i kommunhusets sessionssal. Och den 14 maj tar politikerna i barn- och ungdomsnämnden beslut i frågan.

Nu är det ju så här att vi ledamöter har inte fått ta del av den information som tjänstemännen ska visa på dessa möten ännu och det tycker jag är väldigt fel! Jag misstänkte att det skulle bli så här så därför skrev jag till BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) före mötet och ställde ett antal frågor om just detta ärende.
Se uttdrag ur BUN:s protokoll den 23 januari:

hid 2012.84 dnr 2009/88

Till dagens sammanträde har Annalena Levin (C) inlämnat skriftlig fråga till ordförande,

vilken ordförande avser besvara under ordförandes information, §9, se även §7.

§7

Strukturell översyn

Barn- och ungdomsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av

barn- och ungdomsnämndens utbudspunkter, avseende förskole- och grundskolor.

Vid nämndsammanträdet 111017 §98, beslutade barn- och ungdomsnämnden att anta ett

projektdirektiv avseende Strukturell översyn; medborgardialog.

Enligt projektdirektivet skall ”styrgruppen rapportera status inklusive eventuella

förändringar eller avvikelser vid åtminstone varje barn och ungdomsnämnds

sammanträde”.

Ordförande samt utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh redogjorde för aktuell

information i ärendet, informerade om hur arbetet förhåller sig gentemot

projektdirektivet.

Barn- och ungdomsnämnden kommer under vecka fem ges möjlighet till ett extra

informationsmöte angående Strukturell översyn; medborgardialog.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Ordförande beviljar följande protokollsanteckning från Annalena Levin (C):

Jag reserverar mig mot att underlaget ej är klart till dagens BUN och kunde informeras.

§9

dnr 2009/88

– Angående inkommen fråga från Annalena Levin (C), svarar ordförande att angående

Strukturell översyn; medborgardialog, så genomförs ett särskilt informationsmöte för

barn- och ungdomsnämnden under vecka fem.

Med anledning av att detta informationsmöte tillkom med kort varsel så har jag tyvärr inte möjlighet att delta och heller inte min partikamrat Marianne Karlsson (C) då vi är upptagna med andra åtaganden. Eftersom jag är en ansvarsfull och intresserad politiker så skrev jag direkt till nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och sekreterare Camilla Saxberg om det fanns möjlighet att delta i mötet via dator eller telefon.

Hej! Jag är inte i hemma då men undrar om jag kan få vara med via datorn och telefon? Det är ju bara ett infoärende? För Marianne är också borta på kurs då. Med vänlig hälsning, Annalena
Marianne skrev en liknande fråga:
Hej!
Jag har ej möjlighet att deltaga på detta möte då jag är bortrest.
Kan jag ta del av informationen via mejl efter mötet eller få den hemskickad så jag har den på måndag 6/2.
Har ej möjlighet att delta via telefon.
Svaret vi fick:
Hej Annalena och Marianne!
Ni har ställt frågor angående deltagande via dator och / eller telefon vid informationsmötet om Strukturell översyn; medborgardialog den 3 februari. Jag har stämt av frågeställningarna med vår ordförande samt med kanslichef.
All information som ges på mötet är under stängda dörrar, ingen information är offentlig förrän materialet presenteras den 7 februari. Då ej tillförlitlig och säker uppkoppling kan garanteras, kan Ni tyvärr inte erbjudas möjligheten att deltaga via dator och/ eller telefon.
Om det skulle delas ut något material under mötet, så kommer detta återigen att samlas in vid mötets slut, därav kan jag ej heller per mail sända ut något material till Er.
Med vänliga hälsningar
Camilla Saxberg
Det känns väldigt konstigt…
Jag svarade så här:
Hej!
Mycket tråkigt, men anser ni inte att ni kan lita på att jag och Marianne håller detta konfidentiellt så är det ju så. Då vet vi det.
I mitt arbete på Saab och inom GM hade vi ofta konfidentiella möten på detta vis både via telefon och dator, så visst går det, men vi får ju se material tids nog, tack för svaret.
mvh Annalena

ju mer jag tänker på det så tycker jag det är fel. Jag kan ju ta del av informationen och lyssna på informationen, jag kan bara inte befinna mig just där just då.

Vad är det som är så hemligt? Eller är det inte ens klart på fredagen? Ja ja det lär vi ju alla snart bli varse! Jag gissar att presidiet eller förvaltningen ska hålla i en stor presskonferance att nu är materialet klart och skall ut på turné och då tror de att vi kontaktar tidningarna innan och tar udden av en pressrelease eller något sådant befängt. Eller vad ska jag tro? Vad tror du? Nu lämnar de ju upp för en hel del gissningar istället och det tror jag inte är bättre!
Läs även Vänsterpartisten Stefan Kärvlings blogg om detta, då jag skickade infon till honom och bad honom hålla mig uppdaterad muntligt efter mötet istället! Kanske blir det även en blogg från hans sida?? Skulle gissa det!
Nog om denna dokusåpa!
Nu laddar jag för en ny vecka med intervjuer och nätverkande med gamla och nya arbetskamráter! På återseende!

Att vara arbetssökande!

Ojojoj att vara arbetssökande är ingen dans på rosor om nu någon trodde det och jag är inte ens A-kasseberättigad ännu!
Först så är det ju besök på arbetsförmedling och inskrivning och allt det där. Sedan är det information om än det ena än det andra. Gör si och gör så men gör absolut inte detta och glöm för Guds skull inte den blanketten och läs på den hemsidan för ny uppdateringar osv osv anmäl dig dit och avanmäl detta och så håller det på! Utöver detta så kommer ju själva jobbsökandet då! Jag började med att skriva en CV för det hade jag ingen och hitta en bild på mig själv ( det var inte helt enkelt när man oftast står bakom kameran själv) och sedan skulle jag lägga upp min profil på AF’s hemsida, LinkedIn mm jag i min enfald trodde ju att det bara var att ladda upp sin CV och spara så var det klart! Men icke sa Nicke det skulle ju skrivas rad för rad i egna databaser och fält på varje jobbsöksida!!! och det är inte EN sida nu för tiden det finns oändligt många sajter som förmedlar jobb! Monster, jobbsafari och allt vad de heter! Puh efter några sena nätter hade jag petat in mina uppgifter på några sidor och gick på jobbmässan i Trollhättan. Det var ju en bra tillställning men alldeles för överbefolkat med jobbsökande tyvärr i de lokalerna. Dagen efter att allt detta var gjort började telefonen ringa … Vi vill ha dig på intervju i Göteborg i morgon, går det bra? Jaha självklart tackar man ja till det och iväg till Göteborg bar det med GPS en i högsta hugg. Sedan fortsatte det att ringa och nu är femte besöket inbokat i Göteborg! Ja ja vi får väl se vart åt det barkar…men i morgon ska jag iallafall träffa mina arbetskamrater och luncha samt gå på uppstartsmöte för det nya företaget LeanNova som bl.a. mina chefer har startat upp. Det låter spännande också och så ligger det ju i Trollhättan! Ja vi får se hur det går men just nu är det fullt upp iallafall. Inte lata dagar med promenader i solskenet som jag hade fantiserat 😉 nu ska jag spela lite Wordfeud innan ögon slår ihop för något annat orkar jag inte! P.S missa inte att läsa Barn och Ungdomsnämndens protokoll som nu ligger ute! Jag fick med en protokollsanteckning som visar mitt missnöje och så blir det en extra dragning för nämnden innan de allmänna mötena. D.S Klicka här!

En blandad dag med BUN 23 jan 2012

Startade dagen med att åka ner till Göteborg för en jobb intervju. Det gorde mig ju inte direkt sugen på att börja pendla… men Götet var okey idag och så fick jag köpt mig några mer elefanter också från några trevliga damer jag mailat med i några månader 🙂

Sedan blev det till att köra E6:an upp i min fina Saab till Vänersborg för att delta på Barn och Ungdomsnämndens möte. Först började mötet med att vi fick en 2h lång föredragning av kommunenes kulturverksamhet. Det var teater, sång, dans https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150504796177911&set=a.10150247460717911.339654.595862910&type=1&theater och föredragande. Ett roligt sätt att framföra det på. Efter det var det dags för nämndssammanträde i konsthallen.

Vi gav extar pengar till fritidsgårdarna Sörgården i Brålanda och Lyktan i Vargön. Diskuterade detaljplanen kvarteret Astern där man tydligen inte var överens mellan styrande politik och tjänstemän om det skulle användas till att bygga bostäder för 300 personer eller om det var ör affärer och industri? Därför var vi tvungna att lägga till ett yttrande om att detta måste förtydligas om vi skall kunna planera för skolor och förskolor i framtiden.

För bokslutet 2011 blev det en hel del diskussioner om texten. Jag och Marianne i Centerpartiet och några till retade sig på denna formulering: Då grundskolans organisation inte har anpassats till förändringar i elevunderlaget finns ett stort antal små skolor och svårigheter för dem att möta skollagens krav. Vadå svårt att möta skollagens krav undrade vi?? De små skolorna har ju verkligen visat upp ett bra studieresultat. Sven-Eric Sjöberg menade då att de hade syftat på att skolverket säger att skolor måste vara minst 50 elever enligt den nya skolllagen. Det är helt fel vilket också påpekades. Jag bad att få läsa det stycket i skollagen som beskriver detta, men då sa han att det står inte skrivet någonstans utan det är skolverket som inte har godkänt någon friskola med mindre antal barn än 50 elever och att det då blir en praxis…! Det är ju inte alls vad som sades först och absolut inte det som står i texten. Sedan lite längre in i texten så står det Målet är att öka måluppfyllelsen hos eleverna och därmed få alla elever godkända i alla ämnen i årskurs 9. Ett led i detta är att omstrukturera och effektivisera verksamheten så att en större andel av resurserna kan användas i undervisningen. Vi har inte omstrukturerat något direkt under 2011, varför skriva med detta i ett bokslut? Detta är något förvaltningen ämnar göra framåt kanske?

Jag var beredd att att inte godkänna denna verksamhetsberättelse om den var skriven på det sättet. Pengarna är en annan sak, det är ju förhoppningsvis svart på vitt vad som skedde under 2011. Nämnden gick faktiskt plus 0,5 milj…

Då hade Lena diskuterat lite med Kent Javett under ajouneringen och då blev det Kenst uppgift att göra redaktionella justeringar så att dessa texter blev tillrättade. Jag var lite skeptisk till det då det inte skrevs ner någonstans hur det skulle ändras och vi viste inte vad det kommer stå i det som Kent justerar…men han frågade om jag inte litade på honom…och då kända jag mig inklämd i ett hörn att svara att jo jag litar på att du tar bort detta som är felaktigt. Då tillade Stefan Kärvling den erfarne Vänsterpartisten i gänget att om han inte justerade detta rätt så kommer vi aldrig att lita på honom någon mer gång och sedan klubbades den igenom 🙂

Sedan kom vi till den heta potatisen…Strukturell Översyn….

Sven-Eric Sjöberg drog fram en powerpoint med alla datum i projektdirektivet som man inte lyckats hålla och de poster/uppgifter som man har strukigt och de kostnader som man har dragit över budget… Det var ju inte så upplyftande. Det blev ingen informationsfilm, det blev så sen pressläggning så man hinner knappt få ut tidningen innan första mötet med medborgarna och man drar preleminärt över budget med 40000kr. Jaha och vad skulle vi då säga om detta… Det blev en lång debatt om hur projektdirektivet var skrivet och vad vissa rader betydde (eller rättare sagt hur de tolkades av visssa) och tillbaka till huvudpunkten att vi i nämnden hade efter denna dragning inte en susning om vad förvaltningen kommer att presentera på medborgardialogerna!! Skrämmande tycker jag, även om nämnden varit med och beslutat om ett projektdirketiv. Hur ska vi bedöma om det som gjorts är bra eller dåligt, det enda vi vet är ju att det har blivit senare än planerat? Vi diskuterade massor om hur vi kunde reservera oss eller avslå, men hur röstar man emot att lägga informationen till handlingarna…? Blev väldigt konstigt! Lena fick iallfall kompromissat och lagt in en ny attsats att vi skall få se materialet före allmänheten men vi får ej tycka till om det eller ändra i det. Sedan framkom något som jag tycker låter helt fel: Styrgruppen som vi valt (Lena E Wendel (M), Orvar Carlsson (KD) och Joakim Sjöling (S) har heller inte lagt sig i hur förslagen ska se ut utan de var upp till tjänstemännen att bestämma! Varför har vi då valt dem att vara en styrgrupp? Orvar sa till och med att han ogillade en hel del i det som förvaltningen skrivit och skulle aldrig ställa sig bakom viss del av materialt (han har tydligen fått läsa….) men HUR kan vi då gå ut med detta materialet till Vänersborgarna? Det kanske inte är en enda politiker som gillar något av förslagen???

Nej som sagt jag är MYCKET skeptisk till detta men hoppas givetvis att de har tagit till sig av alla synpunkter som lämndaes in i början av medborgardialogen där folk från kommunens alla hörn beskrev vad viktigt det är med landsbygdskolorna vi har idag.

Men efter att ha hört Sven-Erics inlägg om hur mycket debatt det kommer bli på hemsidor, tidningar, fria ord och i media så antar jag att förslagen kommer luta åt småskolornas nedäggning. Det kommer att bli oerhört viktigt att skriva ned det förslag som Du tycker är det bästa för kommunen. Inte bara för en skola utan för alla enheter. Det som kommer komma ut är bara förslag och enligt Lena E Wendel så kanske det blir ett helt nytt förslag som klubbas igenom i maj på BUNs sammnträde om det kommer in från någon medborgare, facklig eller politiker eller som Orvar sa …det kanske inte blir något förslag som går igenom…? Ja ja! Vi får hålla utkik efter möten alltså på kommunens hemsida eller i TTELA och om ni hade tänkt att få kaffe på det mötet så glöm det…det strök projektgruppen eftesom tryckningen blivit dyrare 😦

Svar på mina frågor fick jag ju inderekt genom att jag såg vad de presenterade men jag fick också ett svar av Lena att det var ett taktiskt drag att inte visa något i nämnden för då skulle inte presskonferancen bli så intressant och media skulle få tag i materialet innan det var ute på infomöte (det kommer alltså bara var infomöte utav tjänstemän och ingen debatt med politiker på de såkallade medborgardialogerna):

Skriftlig fråga till BUNs ordförande inför sammanträdet 23/1 2012
Kommer styrgruppen för strukturella utredningen detta möte att visa upp och föredra underlaget som skall visas för allmänheten den 7 februari i medborgardialogen? Det står bara informera under punkten på dagordningen och det kan ju vara väldigt olika saker som vi har erfarit.
Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som “Arena” frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.
Om ni har tänkt att redovisa detta skriftligt och muntligt så är det bra, och då är min fråga hur jag gör i ett informationsärende om jag inte anser att styrgruppen har uppfyllt sitt uppdrag?
Om ni inte har tänkt att redovisa detta skriftligt, så är min fråga varför och hur vi före mötet med allmänheten ska kunna sätta oss in i förslagen och kunna svara på frågor?
Du får gärna svara mig på detta mail före mötet om du vill.
mvh Annalena Levin (c)

Nej nog om detta! Efter mötet som drog ut på tiden åkte jag försenad till scouterna där det planerades för fullt inför Sportlovshajker och Arubaresan bland mina duktiga scouter!

Sov gott! Ny dag och nya möjligheter i morgon!

Strukturell översyn av förskolor och skolor i Vänersborg

Idag är jag orolig vart Vänersborg är på väg. Jag sitter som ledamot i Barn och Ungdomsnämnden och har beslutat att bl.a. förvalningschefen ska få ett nytt uppdrag att ta fram ett bättre förankrat beslutsunderlag gällande Vänersborgs framtida skolor och förskolor. Till sin hjälp har han fått prejktanställa en konsult och har förvaltningen + presidierna i BUN (Barn och Ungdomsnämnden) och representanter ur presidiet från Samhällsbyggnadsnämnden till sin hjälp. Så långt allt väl, hoppas jag. Nu borde ju äntligen underlaget bli bra och väl förankrat. Problemet är bara att det skall strax ut till allmänheten i form av tidning, stormöten och filmer mm och jag som politiker förväntas ta emot synpunkter från väljare och medborgare men jag har inte fått se förslaget ännu och ännu mindre tycka till om det förstås. På måndag ska vi ha BUN sammanträde och då står det att jag (BUN) ska få information. Jag har skickat endel frågor till nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) om hur detta ska gå till:

Hej Lena,
Skriftlig fråga till BUNs ordförande inför sammanträdet 23/1 2012
Kommer styrgruppen för strukturella utredningen detta möte att visa upp och föredra underlaget som skall visas för allmänheten den 7 februari i medborgardialogen? Det står bara informera under punkten på dagordningen och det kan ju vara väldigt olika saker som vi har erfarit.
Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som “Arena” frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.
Om ni har tänkt att redovisa detta skriftligt och muntligt så är det bra, och då är min fråga hur jag gör i ett informationsärende om jag inte anser att styrgruppen har uppfyllt sitt uppdrag?
Om ni inte har tänkt att redovisa detta skriftligt, så är min fråga varför och hur vi före mötet med allmänheten ska kunna sätta oss in i förslagen och kunna svara på frågor?
Du får gärna svara mig på detta mail före mötet om du vill.
mvh Annalena Levin (c)
…men än så länge har jag ej fått svar. Det kommer nog på mötet! Jag kommer givetvis att rapportera till er hur detta ärende fortsätter sett ur min synvinkel. Nu är det dags att sova lite..har varit mycket med jobb och rekrytering det sista!
Godnatt från en Centerpartist som vill bevara samtliga landsbygdsskolor i kommunen och bygga ut i Blåsut/Öxnered!

Uppsagd men ej sysslolös!

Jaha då är man uppsagd från Saab. Känns konstigt…jag vill ju jobba där och jag vill att folk ska kunna köpa och köra Saabbilar även i framtiden! Har nu besökt arbetsförmedlingen, lagt upp min CV på lite sajter och sökt några jobb. Undrar fortfarande dock vad som händer på Saab hos konkursförvaltarna osv Det är inte mycket info man får. Vänta är ofta svaret på frågorna… Ja jag är inte sysslolös iallafall! Är man fritidspolitiker och föreningsmänniska finns HUR mycket som helst att göra! Nu ska jag tex göra ett årsbokslut för en förening! För att inte tala om alla sajter med jobb man kan besöka!

%d bloggare gillar detta: